Integritetspolicy

Personuppgifter

First Reklam hanterar personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation)

Definition
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Vi hanterar personuppgifter i form av förnamn, efternamn, titel, e-postadress, telefonnummer och IP-adress.

Vårt ansvar
Vi är alltid personuppgiftsansvariga. Dina personuppgifter kommer aldrig säljas vidare, hyras ut eller överlåtas till tredje part. 

Varför lagrar vi dina personuppgifter? 
Vi lagrar dina personuppgifter för att kunna ge återkoppling och följa upp affärsrelationer. Vi lagrar aldrig dina personuppgifter längre än nödvändigt. 

Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst ta del av vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och hur vi hanterar dessa. Sänd ett mejl till gdpr@firstreklam.se om du önskar att ta del av ett personuppgiftsutdrag. Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade om något inte stämmer. Du kan när som helst begära att dina personuppgifter ska tas bort om det inte längre föreligger någon rättslig grund för behandlingen. 

 

Om du har några frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter kontakta oss gärna på gdpr@firstreklam.se 

Stäng meny